Pernille Krejsgaard

Kranio Sakral Terapeut (RAB)

I forbindelse med henvendelser registreres klientens relevante personlige oplysninger i en personlig journal.

Der registreres navn, E-mailadresse, telefonnummer samt eventuelt adresse. Der registreres IKKE personnummer.
Endvidere registreres relevante oplysninger om årsager til henvendelsen og selve behandlingen.

Disse oplysninger er relevante og nødvendige i forbindelse med diagnosticering og behandling.

Før en behandling kan startes skal klienten frivilligt give sit samtygge til registreringen af disse oplysninger.

Klienten bekræfter ved sit samtygge at klienten er informeret om:

  • Samtykkeerklæringen kun er gyldig, fordi den er afgivet frivilligt.
  • Oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med den behandling, der iværksættes.
  • Oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med den behandling, der iværksættes.
  • Klienten har til enhver tid ret til indsigt i de opbevarede oplysninger.
  • De personlige oplysninger slettes senest 5 år efter sidste anvendelse.
  • Klienten kan tilbagekalde samtykkeerklæringen og de personlige oplysninger derefter slettes eller anonymiseres.